PULSE

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Tulevik  -  Elamus  -  Disain

MEIE MEESKOND

PULSE koosneb grupist disaini, kasutajakogemuse ja äristrateegia ekspertidest. Meie fookus on kasutajakogemusel, inimkesksetel disainimeetoditel ja tuleviku kujustamisel. Aitame juhtidel teha otsustavatel hetkedel strateegilisi valikuid.

AITAME ARUKALT KASVADA

Iga organisatsiooni kultuur, vajadused ja võimalused on unikaalsed – nii ka meie lahendused.
Peamiselt nõustame oma kliente järgmistel teemadel:

TULEVIKU PULSS

ELAMUSE PULSS

DISAINI PULSS

Strateegiline planeerimine ja koolitused

Kasutajakogemuse uuringud

Disainiteenused

Tulevik on liikuv sihtmärk. Võimaluste leidmine, neile rajatud kaalutletud äristrateegia täpsustamine ja eduks vajalike tingimuste kujundamine organisatsioonis on eeltöö.
Testime ideid kiirelt prototüüpides ja kaasame kasutajad, leidmaks optimaalseid lahendusi. Vajadusel toetame nii juhtkonda kui kogu organisatsiooni koolitustega arenguhüppe saavutamiseks.

Loome inimeste ja teie brändi vahele hea kontakti ning aitame teil pakkuda klientide ootusi ületavaid nauditavaid elamusi. Teeme kasutajakogemuse uuringuid inimeste soove ja vajadusi arvestavate toodete ning teenuste väljakujundamiseks ja arendamiseks. Aitame kaasa, et inimeste ja teie brändi vahel valitseks hea kooskõla nii organisatsioonis sees kui ka väljaspool.

Inimesed ootavad, et suhtlus kulgeks meeldivalt ja lihtsalt. Me kujundame tänapäevases võrgustikumaailmas kasutajakogemust selliselt, et see looks inimestes emotsionaalselt tähenduslikku vastukaja. Planeerime, disainime ja testime inimeste häid elamusi teie brändiga läbi erinevate kanalite ja platvormide.

TOOTE- JA TEENUSESTRATEEGIA

BRÄNDISTRATEEGIA

ÄRISTRATEEGIA

KOOLITUSED

KASUTAJAKOGEMUSE HINDAMINE

ELAMUSVÄÄRTUSE MÄÄRATLEMINE

KASUTAJAKOGEMUSE PLANEERIMINE

KASUTAJAKOGEMUSE JUHTIMINE

DIGITAALNE DISAIN JA BRÄNDIDISAIN

ÄPPIDE- JA TARKVARADISAIN

UX PROTOTÜÜPIMINE JA TESTIMINE

TOOTE- JA TEENUSEDISAIN

TEHTUD TÖID

Järgnev on ülevaade meie tehtud avalikest töödest.
Küsige julgelt meie kogemuse kohta konkreetses valdkonnas või majandusharus!

ASTANGU KESKKONNA KOHANDUSTE
JA ABIVAHENDITE TEABEKESKUS

SELFDIAGNOSTICS

SOTSIAALMINISTEERIUM

MTÜ TERVIKLIK TERVISHOID

REGISTRITE JA INFOSÜSTEEMIDE KESKUS (RIK)

SA EESTI KOOSTÖÖ KOGU

EESTI TÖÖTUKASSA

MTÜ EESTI LASTERIKASTE PEREDE LIIT

EAS

RIIGIKANTSELEI

EESTI KAUBANDUS- TÖÖSTUSKODA

SA KIUSAMISVABA KOOL

TEEME ÄRA SA

HEATEO SA

RIIGIKANTSELEI

RAHVAKOGU

TALLINNA SADAM

PSYT

KUIDAS TÖÖTAME

Kasutame oma töödes süsteemselt laia valikut erinevaid tööriistu ja võtteid,
mis toetuvad kolmele laiemale meetodile:

Disainmõtlemine

Inimkeskus

Lean ja Agile

Disainmõtlemise esimeseks etapiks on pinna sondeerimine, mille kestel kogume võimalikult palju infot eri allikatest. Alles pärast uuringute etappi asume probleemi määratlema. Eelnevast lähtudes leiutame ja arendame välja mitmeid lahendusi, loome prototüübid ja testime neid kiirelt ning optimeerime parima variandi. Seejärel täpsustame, parendame ja rakendame.

Tundub loomulik suhelda inimestega, kelle jaoks sa midagi lood – kuid paraku sageli seda ei tehta. Meie eesmärgiks on kujundada nii organisatsioonisisest kui ka -välist suhtlust selliselt, et see oleks mõlemale osapoolele meeldiv ja kasulik. Püüame läheneda ahela igale lülile mõistmise ja empaatiaga. Meie eesmärgiks ei ole traditsioonilised turu- ega kliendiuuringud, vaid tõeline suhtlus päris inimestega. Vajadusel aitame kasvatada eri tasanditel organisatsiooni kultuuri, mis toetaks inimkeskset lähenemist.

Kiirelt muutuvas maailmas pole traditsioonilised meetodid enam piisavad. Põhjalikult väljatöötatud lahendus võib vananeda juba enne selle rakendamist. Me jälgime tegelikke kasutajaid nende reaalses kontekstis. Keskendudes olulistele aspektidele, saame kiirelt ja tõhusalt luua töötavaid lahendusi ning neid töö käigus muuta, kohandada ja arendada. Nii hoogustame õppimist projekti käigus, aitame tulla toime määramatuse ja pideva muutumisega.

KUIDAS SAAME AIDATA?

Kõik küsimused ja väljakutsed – suured või väikesed, lihtsad või keerukad – on teretulnud.
Joome koos tassi head teed või kohvi ja arutame!

Saadan veebivormi...

The server encountered an error  :(
Please check your details and try again!

Aitäh! Teie sõnum sai edastatud.
Võtame teiega ühendust esimesel võimalusel!

ÜLDISED

KONTAKTANDMED

Mobiil: (+372) 5109 901

 

E-post:  Palun kasutage e-posti vormi lehel!

 

Aadress:   Telliskivi 60, O-maja, 5. korrus
Tallinn, 10412, ESTONIA

2017 © COPYRIGHT BY PULSE